Tereza Balánová

Narozena: 12. 1.1983
Vzdělání: VOŠ, zahraniční obchod Jablonec nad Nisou a BIVŠ, bankovní institut
Jsem: Nejvíce mě naplňuje mateřství, jsem člověk který hledá harmonii v duši a klid. Snažím se o vyrovnanost. Někdy si připadám jako psychouš. Hodně se snažím duchovně se rozvíjet.

Born: January 12th, 1983
Education: Foreign trade studies at Jablonec nad Nisou and Bank institute
Who am I: Motherhood fills me the most, I am a person who seeks harmony and peace of mind. I try to balance. Sometimes I feel like a psycho. I am trying to develop myself spiritually.

Ing. Tomáš Balán

Narozen: 16. 5.1982
Vzdělání: ČVUT Praha Stavebníh
Jsem: Jsem více realista, hlavní úloha je teď otec. Dělám jako statik. Už dělám jen na sebe, takže to je dobrý. Mám rád výzvy, se vším se chci poprat. Jsem životní optimista, vždycky jde jen o to jak se ke všemu člověk postaví.

Born: May 16th, 1982
Education: Czech technical university – Building studies
Who am I: I’m more of a realist, my main task is now father. I work as structural engineer. I’m only doing this for myself, so that’s good. I like challenges, I want to fight everything. I am living optimist, always it’s just about attitude.