Renata Paroulková

Narozena: 16. 7. 1969
Vzdělání: Gymnázium, momentálně studium VŠ
Jsem: Jsem. To je hlavní, jinak jsem věčný optimista, blázen do filmů, muziky a knížek – kéž by na to bylo víc času – tvor výhradně společenský a workoholik.

Born: July 16 1969
Education: High School, currently studying university
Who am I: Me is me. This is the main. I’m an eternal optimist, crazy about movies, music and books – I wish it was more time – only a social creature and workaholic.