Petter Wadsten

Narozen: září 1987
Vzdělání: Vzdělání jsem získal z různých cirkusových škol ve Stockholmu, Kyjevě a Kodani. Nyní studuji magisterský obor „Rok fyzické komedie“ na divadelní univerzitě ve Stockholmu.
Jsem: V současné době jsem hrdý člen Cirku la Putkya a jejího nového představení Risk. Pocházím z ostrova na jihu Švédska a nyní žiji ve Stockholmu. Mou hlavní cirkusovou disciplínou je žonglování a komedie. Žonglování se věnuji už téměř dvanáct let.

Born: September, 1987
Education: My educations is from various circus schools in Stockholm, Kiev and
Copenhagen. I allow study a masters program „a year of physical comedy“ at the
university of theater in Stockholm.
Who am I: Now Im a proud member of Cirk la Putyka’s latest show „Risk“. Im from an island in the south of Sweden and now lives in Stockholm. My circus discipline is juggling and comedy and I have been jugging for the last 12 years.