Petr Vančura

Narozen: 4.2.1976
Vzdělání: neustále se od SŠ vzdělávám každodením životem a touláním po této planetě
Jsem: to co jsem

Born: February 4.1976
Education: I continually educating myself by life and wandering
Who am I: I am what I am