Petr Husička

Narozen: 10. 7. 1983
Vzdělání: Literární Akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého)
Jsem: Produkční v Cirk La Putyka

Born: July 10, 1983
Education: Academy of Literature
Who am I: Production in the Circus La Putyka