Pavel Žrout

Narozen: 25. 07. 1983 v Praze 5 Motole.
Vzdělání: Střední odborné učiliště lesnické na Křivoklátě.
Jsem: Dříve jsem hrál hokej a fotbal, protože jsem prodělal úrazu krční páteře, tak jsem musel přestat. Tak jsem v pozdějších letech začal boxovat a to mě drží až dodnes.

Born: July 25, 1983, Prague 5 Motol
Education: Apprentice Training School at Křivoklát
Who am I: Previously I played hockey and football, because I had a cervical spine injury, so I had to stop. So I started in the later years of boxing and it keeps me up to now.