Michal Novák

Narozen: 11.11.1984
Vzdělání: ukončené gymnázium, dálkové studium VŠ
Jsem: podnikatel – jednatel a spolumajitel modelingové, castingové a
produkční agentury dos amigos + mám pár další pracovních aktivit.

Born: 11.11.1984
Education: high school graduate, distance studies of university
Who am I: businessman – co-owner of dos amigos modeling and casting agency + some other activities