Michal Karhan

Narozen: Červenec 1981
Vzdělání: VŠ – ČVUT Stavební fakulta, podnikání a řízení ve stavebnictví
Jsem: Podnikatel

Born: July 1981
Education: University – Technical University – Faculty of Civil Engineering, Business and management in construction
Who am I: Self-employed