Michaela Kučerová

Narozen: 25.7.1983
Vzdělání: středoškolské – obchodní akademie
Jsem: soukromý podnikatel s mnoha koníčky… pěstuji orchideje a věnuji se tomu naplno :-)

Born: 25.7.1983

Education: High School – Economic studies
Who am I: self-employed with many hobbies… I grow orchids and I dedicate to it to the fullest