Martina „Marthyluck“ Isikdemir

Narozena:  31.1.1989
Vzdělání: Střední
Jsem: Abstraktním vyobrazením reálné existence (modelka), vnitřně formovaná deformací vnějšího prostředí, na němž se sama podílím spoluvytvářením, či samotnou tvorbou – jakožto umělkyně

Born: January 31, 1989
Education: High school
Who am I: Abstract representation of a real existence (model), internally shaped deformation of the external environment in which to partake co-creating itself, or the creation itself – as an artist