Martin Peták

Narozen: 25. 8. 1985
Vzdělání: nedokončené středoškolské
Jsem: snílek(vše o čem jsem snil se mi splnilo) samotář mám svuj svět :)

Born: August 25, 1985
Education: unfinished high school
I am: dreamer (all about what I dreamed I met) loner, I’ve got my own world :)