Marie Jelínková

Narozen: 6.2.1963
Vzdělání: Kadeřnice, už 30 let
Jsem: Můj koníček je má práce, soutěže, práce na baráku, brusle, kolo a vše, na co zbude ještě čas.

Born: 6.2.1963
Education: Hairdresser for 30 years
Who am I: My hobby is my work, competitions, work on the house, skate, bike and all that’s left ahead of time.