Lukáš ,,MUSA“ Musil

Narozen: 9.5.1984
Vzdělání: střední
Jsem: ztracen ve svých myšlenkách… bývalý profesionální hokejista a tatér…v současnosti malíř ,který ale zatím nic neprodal, ale všechno rozdal…v současnosti zcela na volné noze…

Born: 9.5.1984
Education: High School
Who am I: lost in my thoughts … Former professional hockey player and tattooer … now a painter, who has not sold a thing, but gave everything away … now completely freelance …