Lukáš Černý

Narozen: 26.7.1975
Vzdělání: střední škola polygrafická
Jsem: povolaním: polygraf, zaměstnání: Joshua, jinak od všeho trochu…

Born: 26.7.1975
Education: High School of polygraphics
Who am I: By job: printing services, occupation: Joshua, otherwise a bit of everything…

Martina Černá

Narozen: 1974
Vzdělání: kadeřnice
Jsem: vlasový designer

Born: 1974
Education: hair stylist
Who am I: hair designer