Luděk Otruba

Narozen: 17.8.1962
Vzdělání: Střední průmyslová škola chemická, chemii jsem chvilku dělal ve sklárnách, ale vlastně jsem to nikdy pořádně nevyužil. Teď jezdím kamionem.
Jsem: Já jsem já. Snažím se být já. Nepachtím se za majetkem a penězi. Bojuji za to, aby se lidem navrátil rozum do hlav. Aby spolu začali více komunikovat. Je strašně hektická doba.

Born: August 17, 1962
Education: Secondary Technical School of Chemistry,  I did chemistry while I was in glassworks, but actually I never really used it. Now I drive a truck.
Who am I: I’m trying to be me. I’m not pursuing for property and money. I fight for return of free minds to people. They needs to begin communicate more. It is very hectic time these days.

Bára Otrubová

Narozena: 26.2.1988
Vzdělání: ZČU v Plzni, výtvarná výchova pro střední školy a ZUŠ
Jsem: Momentálně zapálený designer

Born: February 26, 1988
Education: University of West Bohemia in Pilsen, art education for middle and art schools
Who am I: Currently I am passionate designer