Petr Kalina

Narozen: 16.3.1982
Vzdělání: Matfyz UK
Jsem: Péťa Kalina

Born: March 16, 1982
Education: Charles University – Matfyz
Who am I: Peta Kalina

Petra Kalina Zappová

Narozena: 23.5.1981
Vzdělání: Výchova ke zdraví, pedagogická fakulta, psychoterapie
Jsem: Jogín, člověk, žena, kamarádka

Born: May 23, 1981
Education: Health Education, Faculty of Education, Psychotherapy
Who am I: Yogi, a man, a woman, a friend