Janka Roijen

Narozena: 28.2.1986
Vzdělání: Potravinářská chemie – SŠ
Jsem: Ztracena na ceste za tim, cim budu az vyrostu

Born: February 28, 1986
Education: Food Chemistry – Secondary
Who am I: lost on the way for pursuit for life achievement