Mgr. Jan Morávek

Narozen:  11.6.1948
Vzdělání: Gymnázium, Střední elektrotechnická škola, tři roky na ČVUT a zvukařina na FAMU
Jsem: Otec, miluji historii a šífařinu. Měl bych jít do důchodu ale nechci, nechci chodit krmit holuby.

Born: July 11, 1948
Education: Grammar School, Secondary School of Electrical Engineering, three years of Czech Technical University and then FAMU – Sound studies
Who am I: Father, I love history and ships. I should to retire but I don’t want to go feed the pigeons.