Hana Hornychová

Narozena: 23. 4.1969
Vzdělání: Střední zdravotnická škola / Patnáct let jsem dělala zdravotní sestru
Jsem: Teprve teď je mi dobře a cítím se být sama sebou.

Born: April 4th, 1969
Education: Secondary medical school / I have been a nurse for 15 years
Who am I: Now I finally feel good and I’m feeling be myself.