Eliška Odstrčilová

Narozena: 15. 3. 1993
Vzdělání: Střední soukromá škola grafická, nyní vyšší sociálně právní
Jsem: Dítě

Born: March 15th, 1993
Education: High School – Graphic Studies; Now I am studying Social Law School
Who am I: Child

Jakub ‚Logic‘ Vlček

Narozen: 21. 3. 1991
Vzdělání: Obchodní akademie; Vysoká škola finančně hospodářská
Jsem: Rapper, DJ a umělec.

Born: March 21st, 1991
Education: Business academy; University – financial and economical studies
Who am I: Rapper, DJ, artist