David Kačírek

Narozen: 28. září 1981
Vzdělání: Právnická fakulta
Jsem: Skejťák, umělec a filmmaker. To mi stačí ke štěstí.

Born: September 28th, 1981
Education: Law University
Who am I: Skater, artist, film maker. That’s all I need for my happiness.