David Horváth

Narozen: 25.9.1972
Vzdělání: Truhlář
Jsem: sportovec, fotograf, filmař a střihač

Born: 25.9.1972
Education: Joiner
Who am I: athlete, photographer, film maker and film editor