Dan Holomný

Narozen: 13.2.1991
Vzdělání: Střední průmyslová škola strojní
Jsem: Určitě jsem složitý člověk. Roztěkaný. Nechci na nic zapomenout a popsat se jen jedním slovem. Všechno je to více komplexní…

Born: February 13, 1991
Education: Secondary Technical School of Mechanical
Who am I: I am complicated man. Distracted. I don’t want to forget anything and described myself with only one word. Everything is more complex…