Bára Cielecká

Narozen: 31. května 1992
Vzdělání: Cestovní ruch a turismus
Jsem: Ztělesněná duše

Born: May 31st, 1992
Education: Tourism
Who am I: Embodied soul