Alžběta Havlová

Narozen: 23.3.1980
Vzdělání: Vyšší odborná škola publicistiky
Jsem: novinářka a matka

Born: 23.3.1980
Education: college of jurnalism
Who am I: news reporter and mother