Aleš Bláha

Narozen: 1963
Vzdělání: Univerzitní inženýrské v SRN, dosažený titul Dipl.-Ing. (Univ), poté postgraduální také v SRN, získaný titul Dr.-Ing.
Jsem: Manažer v technickém odvětví, ředitelská pozice.

Born: 1963
Education: University engineering in Germany, achieved the title Dipl.-Ing. (Univ), then graduate also in Germany, acquired the title of Dr.-Ing.
Who am I: Manager in the technical sector, directorships positions.